Code and reap the rewards

Fördjupa dig i kodande, din personliga utveckling, och ta del av företagets frukter. Vi erbjuder ett unikt tillfälle att bli en av våra första konsulter, med möjligheter att få ett betydande ägande i vår verksamhet. Vår delägarmodell belönar early birds rikligt utan något extra risktagande. Sitt säkert i båten och låt tillväxtmotorn utöka ditt kapital!

Big Brain Association Developer
Big Brain Association Growth

Grow with us

Personlig utveckling och kontinuerligt lärande är centrala delar i vår filosofi. Vår framgång ligger i att framhäva varje individs unika talanger och potential. Genom att koppla samman detta med välmatchade uppdrag skapar vi en ömsesidig fördel som gagnar både våra konsulter och kunder. Men personlig utveckling är endast en del av bilden. Vi lägger lika stor vikt på företagets tillväxt och genom en väldigt generös delägarmodell får du som konsult vara med på resan!


BBA Operations AB

Vasagatan 16

111 20 Stockholm

[email protected]

+46 730 74 10 30